AMELIE LINK
Výuka angličtiny

Jak probíhá výuka?

Obecné info

Studenti i učitelé se přihlásí do virtuálního prostředí v reálném čase. Za každým Avatarem sedí za počítačem ve svém domově, učebně či kanceláři reálný člověk. Virtuální prostředí a aktivity se volí podle tématu lekce angličtiny. Učitelé jsou kvalifikovaní učitelé, rodilí mluvčí z různých zemí. Obvyklý počet studentů v jedné hodině je 6-10 studentů.

Na obrázcích jsou ukázky z virtuálního prostředí. Na prvním obrázku vlevo se studenti ve virtuálním divadle připravují na svou hereckou roli :), na kraji obrázku jsou fotky živých studentů, ty se ale do virtuálního světa nepřenáší, každý vidí pouze Avatary.

Na prostředním obrázku sledují studenti video a povídají si o novinkách ve světě, tento typ hodiny je již pro pokročilé studenty.

Na obrázku vpravo je ukázka učitele Avatara, který píše na tabuli a na druhé tabuli více vpravo promítá obrázky.

class

Ukázka přehledu nabízených lekcí

Na obrázku je názorný příklad kalendáře ze 14.8.2015. Kalenář je možné vidět ve studentském rozhraní a nebo v Google kalendáři. Studenti často vítají Google kalendář, neboť ho mají propojený s ostatními elektronickými zařízeními a tak velice snadno vidí, kdy jsou hodiny.

rozvrh

 

 

Videa

Middle school:

High school: