AMELIE LINK
Výuka angličtiny

Adjectives – Přídavná jména

Přídavná jména jako opaky dvou slov se dobře pamatují. Zároveň se zde dobře cvičí sloveso "to be" ve všech tvarech. 38 karet s obrázky přídavných jmen.

Úroveň/Level:
1 Elementary

Věk/Age::

Autor/Zdroj, Author/sources:
Amelie Link

Celý příspěvek..

to be – sloveso “být” – opakování, test

Sloveso “to be” je základ, na kterém se staví další. Je potřeba si to pořádně osvojit, což student nezíská, když si udělá pár cvičení. Máme zde tři tvary “am” “are” “is” a ty je třeba zautomatizovat s osobou v kladných, záporných a tázacích větách. Toto schémata by mělo pomoct k automatizaci vazeb se slovesem “to be” se spojením s přídavnými jmény na kraji stránky.

Úroveň/Level:

Věk/Age::

Autor/Zdroj, Author/sources:

Celý příspěvek..

to be – sloveso “být” – tázací věty

Sloveso “to be” je základ, na kterém se staví další. Je potřeba si to pořádně osvojit, což student nezíská, když si udělá pár cvičení. Máme zde tři tvary “am” “are” “is” a ty je třeba zautomatizovat s osobou v kladných, záporných a tázacích větách.

Úroveň/Level:
1 Elementary

Věk/Age::

Autor/Zdroj, Author/sources:
Amelie Link

Celý příspěvek..

Starter pack A0

angličtina v češtině
základní slova
Abeceda
osobní zájmena
výslovnost
základní číslovky 1-5
základní číslovky 6-10
barvy
dny v týdnu
základní číslovky 1-100
základní otázky
Ryhclý vstup na často navštěvované stránky. Číslovky v angličtině, abeceda, zájmena a jiné.
apostrof
to be – kladné věty
to be – záporné věty
to be – tázací věty
to be – test
přídavná jména
přídavná jména – test

Úroveň/Level:
1 Elementary

Věk/Age::

Autor/Zdroj, Author/sources:
Amelie Link

Celý příspěvek..

to be – sloveso “být” – záporné věty

Sloveso “to be” je základ, na kterém se staví další. Je potřeba si to pořádně osvojit, což student nezíská, když si udělá pár cvičení. Máme zde tři tvary “am” “are” “is” a ty je třeba zautomatizovat s osobou v kladných, záporných a tázacích větách.

Úroveň/Level:

Věk/Age::

Autor/Zdroj, Author/sources:

Celý příspěvek..

to be – sloveso „být“ – kladné věty

Sloveso "to be" je základ, na kterém se staví další. Je potřeba si to pořádně osvojit, což student nezíská, když si udělá pár cvičení. Máme zde tři tvary "am" "are" "is" a ty je třeba zautomatizovat s osobou v kladných, záporných a tázacích větách.

Úroveň/Level:
1 Elementary

Věk/Age::

Autor/Zdroj, Author/sources:
Amelie Link

Celý příspěvek..

Apostrophe – Apostrof

Toto schéma může sloužit jako ukázka nejběžnějších apostrofů pro začínající studenty, ale i jako připomínka pro pokročilejší studenty.

Úroveň/Level:

Věk/Age::

Autor/Zdroj, Author/sources:

Celý příspěvek..