AMELIE LINK
Výuka angličtiny

Prezenční výuka anglického jazyka

 

Metody učení

Na prvním místě je vždy student a jeho potřeby a přání, co se týká znalosti angličtiny. Zároveň se snažíme, aby učení bylo zábavné. S oblibou používáme metody a přístupy:


Audio-lingual method

Při této metodě se pomocí drilu slov a celých vět a jejich obměn přesouvá znalost angličtiny z vědomí do podvědomí studenta. Tím, že se zcela vyloučí mateřský jazyk a nepoužívá se překládání z jednoho jazyka do druhého, si student osvojí jednotlivá spojení a slovíčka tak, že odpovídá a reaguje automaticky pouze v angličtině, věty a slova si nepřekládá.

Berlitz method

Cílem této metody je učit studenta jazyku způsobem, jakým si v dětství osvojil svou mateřštinu. Začíná se od nejjednodušších frází. Studenti se především musí naučit uvažovat v novém jazyce, nesmí si jednotlivé věty překládat z mateřštiny. Nová slova si spojují přímo s předměty a koncepty, nikoli se slovy ve svém rodném jazyce. Pracujeme především s pomocí obrázků a různých předmětů v učebně a přírodě.

Communicative aproach

Výuka zaměřená na komunikaci přímo navazuje na Audio-lingual metodu, kde se jednotlivé věty rozvíjejí do situací a delších rozhovorů v podobě interview, dotazníků nebo studenti hrají různé role a i třeba roli učitele, dialogy, různé typy komunikativních her, improvizace. Pracují v párech a ve skupinách. Výuka může být zaměřena na přesnost, kde se opravují chyby a také na plynulost, kdy se chyby neopravují, ale student se musí vyjádřit tak, aby mu ostatní rozuměli. Stejně jako je to v anglicky mluvícím prostředí.

Total Physical Response TPR

Při hodinách se pracuje s výraznou mimikou, gestikulací, pohybovou aktivitou a názornými příklady. Tato metoda je zvlášť vhodná pro začátečníky, my ji rádi používáme k oživení běžných hodin.

Content based learning CBL


Výuka zaměřená na obsah na téma, které studenty zajímá. Tato výuka je známá pod označením CLIL content and language integrated learning – Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka, kde se v angličtině učí předmět jako například zeměpis, dějepis a jiné. U CBL se zaměřujeme třeba na reálie různých anglicky mluvících zemí a různých zvyklostí v různých zemích. Čteme knihy anglické a americké literatury a sledujeme  videa s historickou tématikou aj.

Immersive learning


Imerzivní výuka angličtiny jsou situace a prostředí, které studenta „vtáhnou“ do děje, pomocí různých technik a softwarových nástrojů, včetně her založených na učení, simulace založené na učení a virtuálních 3D světů. Specifikou imerzivní výuky je  její schopnost simulovat realistické scénáře a prostředí, které jsou v běžném každodenním životě v anglicky mluvícím reálném světě. Velice se to přibližuje k výuce, kdy student studuje přímo v anglicky mluvících zemi.

Post-Method ERA


Jsme příznivci Post-method Era. Bereme si z různých metod a přístupů ty, které nám a studentům vyhovují. Neustále se učíme a vyvíjíme nové nadstavby a kombinace metod a přístupů. Používáme učebnice jako základ, ale čerpáme hodně materiálu z internetu. Učebnicová angličtina a běžně používáná angličtina v různých zemích se liší, a proto se snažíme do hodin, co nejvíce zapojovat autentická media, jako třeba videa, články, písničky, rozhovory, interview aj.

 

Studenti vítají výuku spojenou s obrázky a videem. Již od prvních měsíců začínajících studentů čteme časopisy (se zjednodušenou angličtinou) a knihy s omezenou slovní zásobou a gramatikou.

Když je hezky, může být angličtina venku a může být spojená s různými aktivitami – turistika, lyžování.

Jedna lekce angličtiny trvá 60 min. a zpravidla na ní je 2 až max. 6 studentů.

První  ukázková a seznamovací hodina je zdarma.

Výuku nabízíme pro studenty od 10 do 100 let na všech úrovních angličtiny. V pokročilejších úrovních studenti mohou volit kombinaci výuky prezenční a online přes internet s učiteli rodilými mluvčími ze všech koutů světa.

K výuce používáme různé metody a aktivity. Pokud to studentům vyhovuje, používáme chytré telefony a tablety k výuce a procvičování doma.

Zavedli jsme také relaxační angličtinu a to především před Vánocemi, kdy studenti opakují své znalosti relaxační technikou v uvolněném prostředí, třeba solné jeskyně.

Hodiny probíhají v  Hořejším Vrchlabí, kde jsou k dispozici:

2 učebny, čekací místnost – pro dříve příchozí studenty,

kuchyňka – možnost přípravy studených a teplých nápojů,

toaleta, parkoviště.

Hlavní učebna je vybavena elektronickou tabulí se stálým připojením k internetu. Reprobedny a mikrofon slouží k poslechu a nahrávání hlasu při různých poslechových cvičeních, procvičování výslovnosti a jiné.

 

Studenti si objednávájí lekce angličtiny dopředu  na 4 až 10 lekcí angličtiny, nebo si  předplatí na 1/2 roku dopředu. I při platbě na 1/2 roku dopředu student přesně ví, kdy má hodiny a kolik hodin platí.