AMELIE LINK
Výuka angličtiny

Naši studenti

students

Naši studenti jsou ze všech koutů světa, z Evropy, z Asie, ze severní Afriky, z Blízkého východu, ze Střední a Jižní Ameriky. Jsou různého vyznání a mají rozdílné kulturní tradice. Když se sejdeme třeba na event – události před Vánoci a každý vypráví jak slaví Vánoce, nebo je vůbec neslaví, je to velmi zajímavé. Někteří studenti mají v angličtině silný akcent z mateřského jazyka, je poznat Francouz, Ital, Španěl, Číňan nebo Ind a jiné národy. Je důležité si naposlouchat i tyto akcenty a když pak cestujete hned tak vás něco nezaskočí. Pamatuji se na studenta, který po půlročním studijním pobytu v Oxfordu cestoval do New Yorku a první černošce, které se zeptal na cestu, nerozuměl ani slovo. Na videu je ukázka francouzského akcentu a třeba problém s výslovností „H“, které Francouzi vůbec nemají:

Tím, že na lekce angličtiny chodí směs různých národností, se lekce zásadně liší od běžných lekcí v Čechách, kde jsou, ať už on-line nebo prezenčně, pouze Češi. 

English with French accent (parody)