AMELIE LINK
Výuka angličtiny

Rozdíly oproti Skypu či webinářům

Oproti například konferenčnímu hovoru na Skypu nebo webinářům je zde možné setkání až třeba 50 Avatarů najednou, kde každý vidí, kdo mluví nebo chatuje. Proto je možné realizovat tzv. „evens“ události jako třeba přednášky, konference, koncerty aj., kde se sejdou studenti a učitelé ze všech koutů světa. Dalším rozdílem je svět ve 3D, kde je možné realizovat jakékoli představy. Díky stále dobře vypadajícím Avatarům jsou studenti výrazně méně stydliví mluvit, než když se na Skypu přenáší jejich reálný obraz.

rome