AMELIE LINK
Výuka angličtiny

Individuální výuka

Pro individuální výuku angličtiny je charakteristické:

  • přizpůsobení výuky potřebám studenta
  • student má možnost změnit čas a den lekce angličtiny (u studentů s chytrými telefony se tyto změny automaticky objeví v kalendářích jejich telefonů)
  • intenzívní výuka
  • rychlé procvičení a zdokonalení angličtiny

Doučujeme studenty ze základních škol.

Připravujeme studenty na různé zkoušky, přijímačky, maturita aj.

U dospělých studentů je to především příprava na běžnou komunikaci v práci nebo třeba při cestování.

Při požadavku rychlého nabytí znalostí, mají studenti možnost navštěvovat lekce intenzivně v kombinaci s výukou on-line s rodilými mluvčími.