AMELIE LINK
Výuka angličtiny

have a shower

Possession: Vlastnictví

Am. En.: I have a shower in my bathroom, I don’t have a bath. Mám (vlastním) sprchu v koupelně, nemám (nevlastním) vanu.

Br. En.:   I have got a shower in my bathroom. I haven’t got a bath. Mám (vlastním) sprchu v koupelně, nemám (nevlastním) vanu.

The action: Akce

I have a shower every day. Sprchuji se každý den.

I’m having a shower now. Sprchuji se nyní.

I have a shower in my bathroom. …in my bathroom – kontext mi říká, že jde o vlastnictví

I have a shower every day……every day – kontext mi říká, že jde o akci, že se sprchuji

 
Pokud je ale věta: I have a shower.  Netušíme bez kontextu, co ten člověk myslí, zda sprchu vlastní a nebo, že se jde sprchovat.
 Zřejmě proto se začalo používat – I take a shower.
I take a shower. Sprchuji se. – jasně víme, že jde o akci.
 
 
 

Úroveň/Level:

Věk/Age::

Autor/Zdroj, Author/sources: