AMELIE LINK
Výuka angličtiny

Personal Subject Pronouns – Osobní zájmena

Schéma osobních zájmen pro učitele začínajících studentů. „já“ + „ty“ tvoří dohromady „my“, „ona“ + „on“ tvoří dohromady „oni“. „It“ je zvlášť. Toto schéma se jednoduše pamatuje. Není zde vyjádřeno „vy“ = „you“ v množném čísle, jako vy všichni. Zdůrazňuje se, že „I“ se píše velkým písmenem. Zárověň „I“ se vyslovuje stejně jako písmenko „i“ v abecedě. Často se komolí „you“, protože studenti mají tendenci číst jako v češtině. Těžce se vyslovuje they [ðeɪ], th-[ð] není v češtině.

 

Úroveň/Level:
1 Elementary

Věk/Age::

Autor/Zdroj, Author/sources:
Amelie Link