AMELIE LINK
Výuka angličtiny

to be – sloveso “být” – opakování, test

Sloveso “to be” je základ, na kterém se staví další. Je potřeba si to pořádně osvojit, což student nezíská, když si udělá pár cvičení. Máme zde tři tvary “am” “are” “is” a ty je třeba zautomatizovat s osobou v kladných, záporných a tázacích větách. Spojuje se to se slovní zásobou přídavných jmen – barvy, emoce, opaky přídavných jmen, popis rodiny “To je moje babička.” Popis věcí, běžně užívaných – “To je…/To jsou… Dále vazba There is/ There are – popis okolí, přírody. Osobní zájmena nahradíme jinými jmény. Další velkou výzvou je veškeré zkracování “it´s” “it isn´t” a jiné.

Toto schémata by mělo pomoct k automatizaci vazeb se slovesem “to be” se spojením s přídavnými jmény na kraji stránky.

Jsou zde úplně základní přídavná jména: happy, free, big, small… aj.

 

Úroveň/Level:

Věk/Age::

Autor/Zdroj, Author/sources: