AMELIE LINK
Výuka angličtiny

to be – sloveso „být“ – kladné věty

Sloveso „to be“ je základ, na kterém se staví další. Je potřeba si to pořádně osvojit, což student nezíská, když si udělá pár cvičení. Máme zde tři tvary „am“ „are“ „is“ a ty je třeba zautomatizovat s osobou v kladných, záporných a tázacích větách. Spojuje se to se slovní zásobou přídavných jmen – barvy, emoce, opaky přídavných jmen, popis rodiny „To je moje babička.“ Popis věcí, běžně užívaných – „To je…/To jsou… Dále vazba There is/ There are – popis okolí, přírody. Osobní zájmena nahradíme jinými jmény. Další velkou výzvou je veškeré zkracování „it´s“ „it isn´t“ a jiné.

Tato schémata by měla pomoct k automatizaci vazeb se slovesem „to be“. Nejprve formou drilu a po té formou malých mini-dialogů, například:

A: Are you free on Monday?

B: No, I am not.

A: Are you free on Tuesday?

B: Yes, I am.

_________

A: Is it blue?

B: Yes, it is.

__________

A: What colour is it?

B: It´s red.

____________

 

Úroveň/Level:
1 Elementary

Věk/Age::

Autor/Zdroj, Author/sources:
Amelie Link