AMELIE LINK
Výuka angličtiny

Starter pack A0

angličtina v češtině
základní slova
Abeceda
osobní zájmena
výslovnost
základní číslovky 1-5
základní číslovky 6-10
barvy
dny v týdnu
základní číslovky 1-100
základní otázky
Ryhclý vstup na často navštěvované stránky. Číslovky v angličtině, abeceda, zájmena a jiné.
apostrof
to be – kladné věty
to be – záporné věty
to be – tázací věty
to be – test
přídavná jména
přídavná jména – test
Měsíce a roční období

https://cz.pinterest.com/amelielink/starters-a0/

Úroveň/Level:
1 Elementary

Věk/Age::

Autor/Zdroj, Author/sources:
Amelie Link